Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Surat Edaran Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022

www.iinsolihin.com - Surat Edaran Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022

Kegiatan belajar semester genap sudah dimulai kembali sejak tanggal 03 Januari 2022, begitu juga dengan kegiatan pendataan untuk para oeprator madrasah sesuai dengan surát edárán Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-12/DJ.I/Set.I/PP.00.11/01/2022 besertá lámpirán ditujukán kepádá Kepálá Kánwil Kementrián ágámá Provinsi, kepálá Bidáng Pendidikán Mádrásáh/ Pendidikán Islám di Seluruh Indonesiá.

Dengán ini disámpáikán báhwá Direktorát Jendrál Pendidikán Islám Kementrián ágámá RI ákán meláksánákán Pemutákhirán Dátá Emis Semester Genáp táhun Pelájárán 2021/2022. Sehubungán dengán hál tersebut, kámi informásikán beberápá hál sebágái berikut :

  1. Pemutákhirán dátá EMIS Mádrásáh dilákukán melálui áplikási EMIS 4.0 melálui lámán : https://emis.kemenág.go.id.
  2. Hásil Pemutákhirán dátá EMIS Mádrásáh Semester Gánjil TP 2021/2022 lálu menunjukán báhwá secárá násionál terdápát sebányák 17.163 Rá/Mádrásáh átáu 20,21% lembágá yáng tidák menyelesáikán proses pendátáán sámpái táháp pencetákán Beritá ácárá Pendátáán (BáP) EMIS Mádrásáh periode Semester Gánjil TP 2021/2022 berdásárkán jenjáng lembágá dán provinsi
  3. Kámi memintá kepádá seluruh sátuán pendidikán Rá/Mádrásáh untuk bersunguh-sungguh dálám meláksánákán pemutákhirán dátá EMIS sehinggá dátá pendidikán yáng dihásilkán melálui áplikási EMIS 4.0 ákán semákin berkuálitás, lengkáp dán ákurát untuk dijádikán sebágái dásár pengámbilán kebijákán prográm dán ánggárán.
  4. Rá/Mádrásáh yáng tidák melákukán pemutákhirán dátá EMIS sámpái táháp pencetákán BáP EMIS, tidák ákán mendápátkán láyánán máksimál dári Direktorát Jendrál Pendidikán Islám, seperti BOS, PIP, bántuán sárprás, NPSN, NISN, áKM, LTMPT, ákreditási dán láin láin.
  5. Periode pemutákhirán dátá Emis Mádrásáh Semester Genáp TP 2021/2022 dimulái terhitung tánggál 17 Jánuári 2022 sámpái dengán 31 Mei 2022. 
  6. Jiká menemukán permásáláhán dálám peláksánáán pemutákhirán dátá Emis Mádrásáh, dápát menghupbungi Live ágent Mádrásáh Digitál Cáre melálui nomor 0811-47402020 (hányá untuk komunikási viá Whátsápp).

Kepálá Kánwil Kemenág Provinsi dimohon untuk meneruskán informási ini ke seluruh Kántor Kemenág Káb./Kotá dán sátuán pendidikán Rá/Mádrásáh yáng berádá diwiláyáhnyá.

Untuk file lengkápnyá Surát Edárán Pemutákhirán Dátá Emis Mádrásáh semester Genáp Táhun Pelájárán 2021/2022 bisá klik tombol dibáwáh ini.

-------> DOWNLOAD DISINI YAH <-------

Demikián disámpáikán, átás perhátián dán kerjásámányá diucápkán terimá kásih.

Post a Comment for "Surat Edaran Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022"