Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aturan Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar di Madrasah Sesuai Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023

www.iinsolihin.com - Aturan Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar di Madrasah Sesuai Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023

Aturán Jumláh Siswá dán Rombel pádá Mádrásáh diátur dálám Juknis PPDB Mádrásáh Táhun 2022/2023, Juknis yáng dikeluárkán oleh Ditjen Pendis Nomor 1 Táhun 2022 yáng ditándá tángáni di Jákártá pádá 11 Jánuári 2022 tersebut mengátur tentáng Jumláh Siswá dán Rombel pádá sátuán pendidikán Mádrásáh.

Aturán Siswá dán Rombel tersebut mengátur tentáng jumláh minimál dán jumláh siswá máksimál dálám Sátu Rombongán Belájár (Rombel) sertá jumláh minimál sertá jumláh máksimál Rombongán Belájár (rombel) pádá Mádrásáh.

Dálám 1 ruáng kelás jumláh siswá untuk tiáp tingkátán Mádrásáh Ibtidáiyáh (MI), Mádrásáh Tsánáwiyáh (MTs), Mádrásáh Aliyáh (MA) dán Mádrásáh Aliyáh Kejuruán (MAK) berbedá-bedá, begitupun jugá jumláh minimál sertá máksimál rombelnyá di tiáp kelásnyá.


Pembátásán jumláh tersebut bertujuán untuk meláksánákán proses pembelájárán yáng efektif, sehinggá proses pembelájárán dápát diláksánákán dengán báik.

Baca Juga : Juknis PPDB Madrasah Tahun 2022/2023

Rombel/Rombongán belájár merupákán kumpulán siswá/pesertá didik yáng terdáftár ditiáp kelás dálám sátu sátuán pendidikán mádrásáh.

Jumláh Siswá dálám Sátu Rombongán Belájár (Rombel) di Mádrásáh Terbáru 2022

Aturán dán ketentuán Jumláh siswá dálám sátu rombongán belájár (rombel) di Mádrásáh diátur sebágái berikut:

  1. MI páling bányák 28 siswá/kelás.
  2. MTs páling bányák 32 siswá/kelás.
  3. MA páling bányák 36 siswá/kelás.

Mádrásáh penyelenggárá prográm inklusi dápát menentukán jumláh rombongán belájár pádá kelás yáng didálámnyá terdápát siswá berkebutuhán khusus sesuái dengán kemámpuán dán keláyákán sátuán pendidikán mádrásáh. 

Jumláh Rombongán Belájár (Rombel) pádá Mádrásáh Terbáru 2022

Aturán dán ketentuán untuk Jumláh Rombongán Belájár (Rombel) pádá Mádrásáh diátur sebágái berikut:

  1. MI páling sedikit 6 Rombel dán páling Bányák 54 Rombel, tiáp tingkát páling bányák 9 rombongán belájár (Rombel).
  2. MTs páling sedikit 3 Rombel dán páling Bányák 33 Rombel, tiáp tingkát páling bányák 11 rombongán belájár (Rombel).
  3. MA páling sedikit 3 Rombel dán páling Bányák 36 rombongán belájár, tiáp tingkát páling bányák 12 rombongán belájár (Rombel).

MAK páling sedikit 3 Rombel dán páling Bányák 72 rombongán belájár, tiáp tingkát páling bányák 24 rombongán belájár (Rombel).

Mádrásáh dápát mempunyái Rombongán Belájár (Rombel) melebihi dári ketentuán yáng ditetápkán diátás dengán ketentuán sebágái berikut:

  1. Penámbáhán rombongán belájár tidák menggánggu mutu pembelájárán.
  2. Penámbáhán rombongán belájár tidák berdámpák pádá pembángunán ruáng kelás báru.
  3. Penámbáhán rombongán belájár tidák berdámpák pádá pengángkátán guru báru.
  4. Mendápát persetujuán dári Kántor Wiláyáh Kementerián ágámá RI setempát.

Demikiánláh informási tentáng áturán Jumláh Siswá dán Rombel pádá Mádrásáh Terbáru, semogá bermánfáát, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar yah !.

Baca Juga : Surat Integrasi Data dan SIMPATIKA Tahun Pelajaran 2021/2022 Semester 2

Baca Juga : Surat Edaran Tentang Rekrutmen Penulis Soal Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2022

www.iinsolihin.com

Post a Comment for "Aturan Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar di Madrasah Sesuai Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023"