Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

JUKNIS PKG (PENILAIAN KINERJA GURU) MADRASAH TAHUN 2021

iinsolihinsbg91.blogspot.com - PKG Madrasah Tahun 2021. 

Peráturán Menteri ágámá Nomor 38 Táhun 2018 tentáng Pengembángán Keprofesián Berkelánjután (PKB) Guru menegáskán báhwá PKB guru diláksánákán sesuái dengán kebutuhán, bertáháp, dán berkesinámbungán. Dásár utámá peláksánáán PKB guru ádáláh kebutuhán pesertá didik, guru, mádrásáh, penyelenggárá pendidikán/yáyásán, dán pemerintáh. Kebutuhán individu guru berásál dári hásil ásesmen guru melálui ásesmen Kompetensi Guru (áKG) dán Peniláián Kinerjá Guru (PKG).

Kebutuhán Pemerintáh ádáláh kebutuhán yáng didásárkán pádá prioritás prográm pemerintáh. Jiká pemerintáh memiliki kebijákán untuk peningkátán kompetensi guru, máká kebijákán pemerintáh jugá bisá menjádi dásár peláksánáán PKB.

Kebutuhán penyelenggárá pendidikán/yáyásán ádáláh kebutuhán yáng didásárkán pádá prioritás prográm yáng dikehendáki oleh penyelenggárá pendidikán/yáyásán, khususnyá untuk guru-guru swástá.

Jiká penyelenggárá pendidikán memiliki visi dán misi untuk meningkátkán kompetensi guru pádá bidáng–bidáng tertentu, máká dálám hál ini jugá dijádikán dásár peláksánáán PKB.

Bági guru PNS, PKG merupákán sáláh sátu syárát peningkátán kárier jábátán guru sebágái guru profesionál. Merujuk pádá Permeneg PáN dán RB Nomor 16 Táhun 2009, PKG ádáláh peniláián dári tiáp butir kegiátán tugás utámá guru dálám rángká pembináán kárier kepángkátán dán jábátánnyá.

PKG dimáksudkán untuk mendápátkán informási tentáng kinerjá guru, guná mewujudkán guru yáng profesionál, bermártábát sesuái dengán ámánát regulási dán sekáligus membántu pengembángán kárier guru sebágái tenágá profesionál.

Hásil PKG dán áKG dápát dimánfáátkán untuk menyusun profil (rápor) guru sebágái input dálám penyusunán prográm Pengembángán Keprofesián Berkelánjután (PKB).

ágár peláksánáán PKB berjálán sesuái dengán yáng direncánákán dán berdásárkán kebutuhán, máká diperlukán Petunjuk Teknis (Juknis) Peniláián Kinerjá Guru (PKG) mádrásáh.

Juknis PKG mádrásáh ini berisi tentáng konsep PKG mádrásáh, prosedur peláksánáán PKG mádrásáh, dán pihák-pihák terkáit dálám peláksánáán PKG mádrásáh.

Máksud dán Tujuán Juknis PKG Guru

Juknis PKG mádrásáh ini disusun sebágái ácuán operásionál bági semuá pihák yáng terkáit tentáng prinsip, proses, dán prosedur peláksánáán PKG mádrásáh, sebágái suátu sistem peniláián kinerjá yáng berbásis bukti.

Sásárán PKG Guru Mádrásáh

Sásárán Juknis PKG Mádrásáh ádáláh sebágái berikut:

Direktorát Guru dán Tenágá Kependidikán Kementerián ágámá

Kántor Wiláyáh Kementerián ágámá Provinsi

Kántor Kementerián ágámá Kábupáten/Kotá

Pengáwás mádrásáh

Kepálá Mádrásáh

Guru

Mánfáát PKG Guru Mádrásáh

Mánfáát Juknis ini ántárá láin sebágái berikut:


Sebágái ácuán operásionál dálám peláksánáán peniláián kinerjá guru (PKG) mádrásáh sebágái dásár utámá perencánáán dán peláksánáán kegiátán Pengembángán Keprofesián Berkelánjután (PKB) guru.

Sebágái dásár peláksánáán kegiátán pemántáuán dán eváluási, penjáminán mutu dán peningkátán mutu prográm PKB Guru yáng terencáná, sistemátis, báik dilákukán secárá internál máupun eksternál.

Dwonload file lengkáp Juknis PKG (Peniláián Kinerjá Guru) Mádrásáh Táhun 2021 bisá klik tombol dibáwáh ini :

Demikian semoga bermanfaat. 


Post a Comment for "JUKNIS PKG (PENILAIAN KINERJA GURU) MADRASAH TAHUN 2021"